-Bli med i en levende menighet

En menighet er et felleskap av mennesker som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser. De første kristne var altså den første kristne menighet på jorden. Gud ordnet det slik at da Jesus for opp til himmelen, så ble vi ikke forlatt her på jorden.
Nei, det står skrevet i Johannes kap 14, vers 16-18, at vi får sannhetens Ånd og han skal bo i oss. Alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser har altså fått Den Hellige Ånd.
Og siden Jesus ikke går rundt på jorden i legemlig forstand i dag, så er det altså vi som har tatt imot Jesus, som er hans legeme på denne jord og Jesus Kristus er hodet i himmelen,(Ef 1,22-23).
Den Hellige Ånd har gitt oss ulike gaver som 1 Kor 12 (dette kap anbefales å leses) beskriver helt fantastisk hvordan de kristne virker sammen som Jesu legeme på denne jord. Vi er ulike mennesker og har fått ulike gaver og utrustninger.

Det er ikke meningen at noen skal stå alene i troen på Jesus, men at vi som tror, kan få dele troen sammen i et kristent fellesskap (en menighet) og få ”vokse” i troen på Jesus Kristus som vår Herre og frelser.