-Hva må vi gjøre?

Det Nye Testamentet gjør det klart at vi må gjøre noe for å ta imot gaven som Gud tilbyr. Det er en handling i tro. Johannes skriver: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Johannes 3:16). Å ta imot er en troshandling, med grunnlag i alt vi vet om Jesus. Det er ikke en blind tro. Det er å sette sin lit til en person. På en måte kan det sammenlignes med en brud eller en brudgom når de sier sitt ”ja” på bryllupsdagen.

Måten mennesker tar dette skrittet i tro på, varierer mye. Men jeg vil gjerne beskrive en måte du kan gjøre det på her og nå. Den kan kort summeres slik:

”Tilgi meg”

Bekjenn dine synder. (be Gud om tilgivelse fordi du har gjort din egen vilje og ikke Guds vilje).
1 Joh 1,9 ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”.
Ordsp 28,13 ”Den som skjuler sine synder, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet”.
Det er dette Bibelen kaller for ”omvendelse”.

”Takk”

Vi tror at Jesus døde for oss på korset. Takk ham for at han døde for deg og for at han gav deg tilgivelse, frihet og sin Ånd.

”Velkommen”

Gud trenger seg aldri på noen. Du må ta imot hans gave og invitere ham til å komme og bo i deg ved sin Ånd. Om du ønsker fellesskap med Gud, og du er klar til å si de tre punktene jeg nå har nevnt, så har du her et helt enkelt forslag til en bønn du kan be som vil bli starten på dette fellesskapet:

Herre Jesus Kristus Jeg bekjenner det jeg har gjort galt i mitt liv (bruk litt tid til å be om tilgivelse for spesielle ting som ligger på samvittigheten din). Tilgi meg. Jeg vender meg nå bort fra alt jeg vet er galt. Takk for at du døde på korset for meg slik at jeg kan bli tilgitt og satt fri. Takk for at du tilbyr meg tilgivelse og din Ånds gave. Jeg tar nå imot denne gaven. Kom inn i mitt liv ved Den Hellige Ånd og bli der for alltid. Takk, Herre Jesus Kristus. Amen.

Hva nå?

Si det til noen

Det er viktig å fortelle noen om det som nå har skjedd for å understreke den avgjørelsen du har tatt. I blant er det bare når du forteller det til noen, at det virkelig går opp for deg selv. Antakelig er det best om du begynner å fortelle det til noen som vil bli glade for å høre om nyheten!

Les i bibelen

Når vi har tatt skrittet i tro og tatt imot Jesus, blir vi Guds barn (Johannes 1:12). Han er vår himmelske Far. Som enhver far ønsker han at vi skal ha et nært fellesskap med ham. Dette fellesskapet utvikles ved at vi lytter til ham (primært gjennom Bibelen) og ved at vi taler til ham i bønn. Bibelen er Guds ord, og det vil være til hjelp for deg å begynne å lese noen vers fra Johannes evangelium hver dag. Be Gud om å tale til deg mens du leser.

Begynn å snakke (be) til Gud hver dag

Selv finner jeg stor hjelp ved å be i denne rekkefølgen:

Tilbedelse
Å tilbe Gud for hva han har gjort.

Bekjennelse
Å be om Guds tilgivelse for det som Gud viser deg at du har gjort galt.

Takk
For helse, familie, venner, etc.

Forbønn

For oss selv, for våre venner og for andre.