-Hvorfor døde han?

Frihet fra skyld

Om vi kjenner på skyldfølelse eller ikke, er vi alle skyldige overfor Gud for de mange gangene vi har brutt hans bud i tanker, ord og gjerninger. Akkurat som det er straff for å begå en forbrytelse, er det straff for å bryte Guds bud. ”Syndens lønn er døden” (Romerne 6:23). Resultatet av det gale vi gjør, er en åndelig død hvor vi avskjæres fra fellesskap med Gud for alltid. Vi fortjener alle denne straffen. På korset tok Jesus straffen i stedet for oss slik at vi kunne bli helt og fullt tilgitt og vår skyld bli tatt bort.

Frihet fra avhengighet

Trangen til å gjøre det som er galt, er som å være avhengig av noe. Jesus sa: ”Alle som synder er syndens slave” (Johannes 8:34). Jesus døde for å sette oss fri fra dette slaveriet. På korset ble makten i denne avhengigheten brutt. Selv om vi fortsatt kan falle i synd, brytes makten i denne avhengigheten når Jesus setter oss fri: ”Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri” (Johannes 8:36)

Frihet fra frykt

Jesus kom for ”å gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv” (Hebreerne 2:14). Vi trenger ikke lenger å frykte døden.

Døden er ikke det siste for dem som Jesus har satt fri. En kan heller si at den er inngangsporten til himmelen, hvor synden ikke finnes mer. Når Jesus frigjør oss fra frykten for døden, frigjør han oss også fra all annen frykt.
Jesus er ikke lenger fysisk nærværende på jorden, men han har likevel ikke forlatt oss. Han har sendt oss sin Hellige Ånd som skal være hos oss. Når hans Ånd kommer for å leve i oss, gir han oss en ny frihet.

Frihet til å kjenne Gud

Det gale vi gjør skaper en barriere mellom oss og Gud: ”Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud” (Jesaja 59:2). Da Jesus døde på korset, fjernet han barrieren som var mellom oss og Gud. Resultatet er at han har gjort det mulig for oss å ha fellesskap med vår Skaper. Vi blir hans sønner og døtre. Ånden stadfester dette fellesskapet for oss og hjelper å lære å kjenne Gud bedre. Han hjelper oss å be og forstå Guds Ord (Bibelen).

Frihet til å elske

”Vi elsker fordi han elsket oss først” (1. Johannes 4:19). Når vi ser på korset forstår vi Guds kjærlighet til oss. Når Guds Ånd kommer for å bo i oss, erfarer vi denne kjærligheten. Vi får dermed også motta en ny kjærlighet til Gud og medmennesker. Vi blir satt fri til å leve et liv i kjærlighet – til å leve et liv som setter Jesus og tjenesten for andre i sentrum istedenfor et liv som bare kretser rundt oss selv.

Frihet til forandring

Av og til hører en noen sier: ”Du er hva du er. Du kan ikke forandre deg”. Da finnes det gode nyheter. Ved hjelp av Ånden kan vi forandre oss. Den Hellige Ånd gir oss friheten til å leve livet slik vi dypest sett alltid har ønsket. Paulus sier at Åndens frukt er ”kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse” (Galaterne 5:22). Når vi ber Den Hellige Ånd om å komme og bo i oss, begynner etterhvert disse herlige fruktene å vokse fram i våre liv.