-Jesus tilfredsstiller

Jesus tilfredsstiller vår hunger etter mål og mening med livet

I en eller annen fase i livet stiller alle seg dette spørsmålet: ”Hva gjør jeg her på jorden?” eller ”Hva er poenget med livet?” eller ”Finnes det noen mening med det hele?” Inntil vi befinner oss i et levende fellesskap med Gud, vil vi aldri finne den sanne meningen med livet. Andre ting kan saktens gi en rask tilfredsstillelse, men den er kortvarig. Bare i forholdet til vår Skaper finner vi livets sanne mål og mening.

Jesus tilfredsstiller vår lengsel etter et liv på den andre siden av døden

Mange tenker slik som dette sitatet sier:
”Før jeg ble en kristen likte jeg ikke å tenke på døden. Min egen død var noe som syntes å ligge langt inn i fremtiden. Ikke visste jeg hva som ville skje og ikke ønsket jeg å tenke på det. Jeg nektet å se sannheten i øynene. For sannheten er at vi alle skal dø.”
Likevel sier Bibelen ”Også evigheten har han lagt i menneskers hjerter” (Forkynneren 3:11). De fleste mennesker ønsker ikke å dø, men å leve evig. Men bare i Jesus Kristus finner vi evig liv. Livsfelleskapet med Gud, som begynner nå, overlever døden og fortsetter inn i evigheten.

Jesus tilfredsstiller vår lengsel etter tilgivelse

Om vi er ærlig, må vi alle innrømme at vi gjør ting vi vet er galt. Noen ganger gjør vi ting som vi er dypt skamfulle over. I tillegg sliter vi med en usunn selvopptatthet som ødelegger våre liv. Jesus sa at det er det som går ut fra mennesket som gjør mennesket ”urent”. ”For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent” (Markus 7:20-23)
Vårt største behov er å få tilgivelse. Akkurat som en mann som har kreft trenger lege enten han er klar over det eller ikke, trenger vi tilgivelse enten vi er klar over det eller ikke. Og akkurat som ved kreft, er den som erkjenner behovet nærmere hjelpen enn den som er tullet inn i en falsk trygghetsfølelse.
Ved sin død gjorde Jesus det mulig for oss å bli tilgitt og brakt tilbake inn i forholdet til Gud. På denne måten brakte han til veie svaret på vårt dypeste behov.