-Hvorfor Jesus?

Hvorfor skal vi bry oss om kristendommen? Det enkle svaret er; fordi den er sann. Hvis kristendommen ikke er sann, kaster vi bort tiden. Hvis kristendommen er sann, må den ha avgjørende betydning for hvert eneste menneske.

Alle mennesker har syndet (Romerne 3:23), og er i utgangspunktet adskilt fra Gud. Adam førte inn synd til verden. Synd er å bomme på målet om å følge Guds plan for ditt liv. Gud sendte sin sønn Jesus til jorden, for å gi oss muligheten til å gjenopprette vårt forhold til Gud (Johannes 3:16). Han levde et perfekt liv, gikk omkring og gjorde godt og syndet aldri (Apostlenes Gjerninger 10:38). Han tok våre synder på seg da han døde på korset. Jesus stod opp igjen fra de døde etter tre dager (Lukas 24).

Hvordan får man evig liv, spør du kanskje. Bibelen lærer oss i Romerne 10:9 at hver den som bekjenner med sin munn at Jesus er Herre, og tror i sitt hjerte at Gud reiste Jesus opp fra de døde, han skal bli frelst.

Kristendom handler faktisk om det viktigste av alle forhold – nemlig forholdet til Gud som skapte oss. Jesus sa at det første og største budet er å elske Gud. Det andre er å elske vår neste. Derfor får det også konsekvenser for oss i våre forhold til andre mennesker.

Bibelen forteller oss at vi mennesker er i en håpløs situasjon på grunn av synden, syndefallet. (Romerne 5,12) sier:…..”og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet”

Vi mennesker er fortapt til et evig helvete hvis vi dør i vår synd (Åpenbaringen 20,15) ”Alle har syndet”.
Du kan prøve de 10 bud (2 Mosebok 20,3-17) inn i ditt eget liv og se hvordan du klarer deg hvis du er ærlig med deg selv. Har du hatt andre guder eller har du noen gang i livet satt noe høyere i ditt liv enn Bibelens Gud? Har du noen gang løyet? Har du noen gang tatt noe som ikke var ditt? Alt dette er synd. I Jakob 2,10 står det at har du brutt ett av budene er du skyldig i alle sammen.

Alle skal en dag dø og deretter dom, står det skrevet i Hebreerne 9,27. Og ”Gud skal dømme hvert menneske etter sine gjerninger” (Åp 20,12-13). Hvis du skulle dø i en bilulykke i morgen og du kommer for dommen, er du da skyldig eller uskyldig utifra Guds hellige lov? Vi er i en håpløs situasjon, ser du det?
”Og uten at blod blir utøst, blir ikke synd tilgitt”. (Hebr 9,22)

For å redde oss ut av denne håpløse situasjonen måtte Gud gi sin egen hellige og rene Sønn, Jesus Kristus, for å ta straffen for alle våre synder da han døde på korset.

Jesu blod ble utøst for deg, så du kunne få tilgivelse for dine synder!!

Derfor er du helt avhengig av Jesus!!
Johannes 3,16 ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
Johannes 5,24 Jesus sier: ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.”

Apostelgj 4,12 …”for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” (Navnet Jesus Kristus).
Du og jeg ble skapt til å leve i et forhold til Gud. Det vil alltid være noe vesentlig som mangler i livet inntil dette forholdet kommer i orden. Som en følge av dette behovet, kjenner mange ofte på et tomrom inni seg.
I følge Bibelen er årsaken til denne tomhetsfølelsen at mennesket har snudd ryggen til Gud. Jesus sa: ”Jeg er livets brød” (Johannes 6:35). Han er den eneste som kan tilfredsstille våre dypeste behov. Han er den som gjør det mulig for oss å få gjenopprettet forholdet til Gud.